۰۳بهمن/۹۷
سهیمه‌بندی بنزین

جدیدترین طرح سهمیه‌بندی بنزین

احتمالاً جدیدترین طرح سهمیه‌بندی بنزین در این جمله خلاصه خواهد شد: هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین!   طرح سهمیه‌بندی بنزین طراح طرح سهمیه‌بندی بنزین در این خصوص گفت: ما در نظر

ادامه مطلب...