۰۸دی/۹۷
مجازات حقوقی چک برگشتی

قوانین جدید چک در سال ۹۷

یکی از قوانین جدید صدور چک در سال ۹۷ اصلاحیه‌ای بر قوانین صدور چک است که از گذشته وجود داشت. بر اساس قوانین جدید چک در سال ۹۷٫ در صورتی که موجودی

ادامه مطلب...