۰۱بهمن/۹۷

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

میزان مبلغ بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌ در نظر گرفته شده است. مبلغ بیمه بیکاری ممکن است با توجه به تعداد افراد تحت تکفل تا ۴ نفر و

ادامه مطلب...