۰۵دی/۹۷
پیش بینی آلودگی هوای اهواز

شاخص آلودگی هوای اهواز

علت آلودگی هوای اهواز چیست؟ چندین سال است که اهواز هم دوشادوش تهران و چند شهر بزرگ دیگر در خط مقدم آلودگی هوا قرار دارد و حتی گاهی آلودگی هوای اهواز از

ادامه مطلب...